top
left  

 

Beveiligingsplan

Als u vreest voor de veiligheid van uw bezittingen, kunt u Kolsteeg Security inschakelen. Kolsteeg zal dan analyseren of uw situatie aan alle inbraakwerende eisen voldoet. Dat wordt een risico-analyse genoemd. In een risico-analyse worden systematisch alle tekortkomingen van uw veiligheidssituatie blootgelegd. Dat resulteert in een Pakket van Eisen (PvE), dat omschrijft wat er aan uw situatie verbeterd moet worden.

Nou weet u waar u aan toe bent!

 

 

Na de risico-analyse wordt het mogelijk om een beveiligingsplan op te stellen. Daarin worden de eerder vastgestelde risico's stelselmatig tot een minimum gereduceerd.

Na het opstellen van het beveiligingsplan kunt u vragen om een offerte voor het uitvoeren van (delen van) de in het plan voorgestelde beveiligingsmaatregelen.

 

 

Na uitvoering van het beveiligingsplan kunt u desgewenst een beveiligingscertificaat ontvangen.